VÅRA VISIONER FÖR KALMAR

I

Kalmar är vår stad. För oss är det viktigt att ständigt jobba för utveckling. Att skapa utrymme för nytänkande, för välfärd, för en levande stadskärna, för alla i alla åldrar. Här presenterar vi några av de projekt och de drömmar vi har och har haft för vår stad. Drömmar och visioner, projekt vi arbetat fram tillsammans med Arkitektbyrån Sandell Sandberg i Stockholm.

ÄLDREBOENDE TULLHAMNEN

Mikael Åhlund säger " jag har en dröm om att skapa Sveriges bästa äldreboende". Den här drömmen har tagit sig uttryck i ett förslag från SandellSandberg med fantastiskt läge i inloppet till Kalmar hamn.  Tanken är att det ska bli ytor för allmänheten, kanske en fin restaurang, samt ytor för räddningstjänst och parkeringar i markplan. På de övre planen inryms äldreboende med tre avdelningar per plan med åtta till nio rum.

På takvåningen är det möjligt att inrymma ytterligare rum till och en skyddad utemiljö i lä med en fantastiskt utsikt över staden och sundet.

VID STAGNELIUS - KVARTERET FORELLEN

I omedelbar anslutning till Stagneliusskolan, med bästa läge utmed Systraströmmen i centrala Kalmar, har vi tagit fram ett förslag på nya bostäder i hus och radhus. I förslaget ges utrymme för parkeringsplatser  under mark och ny matsal för Stagneliusskolan i delar av markplanet på radhuset. På fastighet har vi också bostäder i punkthusform.  

NORRGÅRDS GÅRDAR

Det här är en dröm och vision vi vet aldrig kommer att bli av. Men vi är ändå så stolta över den att vi gärna vill visa upp den. Det här förslaget togs fram i samband med att gamla Norrgårdsskolan såldes. Vår tanke var att förvalta och utveckla det anrika kvarteret genom att renovera den vackra skolan till spektakulära lägenheter, men också att förtäta området och skapa gårdskänsla utifrån 2020 års normer. Vi ville också bygga om och till Teleskolan för att skapa utrymme för äldreboende. Vår tanke var ljusa innergårdar, atrium och många gemen-samma platser för umgänge.

MER INFO HÄR!

MER INFO HÄR!

MER INFO HÄR!